Obejrzyj wideoprezentację oferty
FS01336FS01336FS01336

Działka Wejherowo (FS01336)

CENA: 612 800,00 PLN

powiat: Wejherowo
gmina: Wejherowo
miejscowość: Wejherowo

Skontaktuj się z nami

Karol Lademann
T: 504-178-899

Małgorzata Biwer
T: 664-409-747

Napisz do nasNa sprzedaż działka budowlana w Wejherowie przy ul. Stefczyka o powierzchni 1532m2. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego T4 który zezwala:

T4. 1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji nie mieszkalnych jako towarzyszących do zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem:

- niepowodowania uciążliwego oddziaływania na otoczenie,

- niepowodowania zmiany charakteru otoczenia,

- niepowodowania pogorszenia estetyki otoczenia.

T4. 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzania funkcji nie mieszkalnych do zabudowy wielorodzinnej pod warunkiem nie powodowania uciążliwego oddziaływania na otoczenie.

T4. 3. Ustala się zakaz lokalizowania funkcji przemysłowych, baz i składów. Wyjątek stanowić może drobna, nieuciążliwa produkcja jako funkcja towarzysząca na terenach zabudowy jednorodzinnej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki.

T4. 4. Obowiązuje zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko.

T4. 8. Ustala się w zabudowie mieszkaniowej lokalizowanej wzdłuż ulic Necla konieczność stosowania dachów dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci min 30° i maks. 51°.

T4. 9. Ustala się wysokość budynków w zabudowie jednorodzinnej na 6,5 m od poziomu terenu do linii okapu.

Wymiary 15m/104m. Wszystkie media w granicy działki (woda, gaz, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna). Bardzo dobra lokalizacja na uboczy miasta. W pobliżu sąsiedztwo jednorodzinne.
ZAPRASZAMY!!!

Działki budowlane Wejherowo FS01336 powiat Wejherowo gmina Wejherowo Działka