Prowizje

Wynagrodzeniem dla pośrednika za usługi przez niego wykonane, związane z kupnem i sprzedażą, jest prowizja od wartości transakcji. Umowy podpisujemy tylko na wyłączność, powołując się na standardy zawodowe SPPON:

§ 29.

Pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa wynikające z umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności, dąży do jak najszerszego uzasadnionego wyeksponowania nieruchomości i nie może utrudniać dostępu do informacji o nieruchomości, której dotyczy umowa.


W związku z powyższym gwarantujemy Państwu doskonałą reklamę nieruchomości w postaci nie tylko portali internetowych, ale również w formie banerów i tablic reklamowych umieszczanych bezpośrednio na nieruchomościach.